Työajanseuranta voi olla suoraviivaista

Miten pääsen alkuun työajanseurannassa?

Lisää projekteja

Lisää yksi tai useampi projekti kerralla. Kirjoita vain projektien nimet ja lisää ne yhdellä painalluksella.

Luo projektitiimi

Lisää ne henkilöt projektille, jotka kirjaavat tunteja kyseiselle projektille. Määritä myös projektipäälliköt.

Tee projektin tehtävärakenne

Voit lisätä projektille useamman tehtävän yhdellä kertaa. Tämän jälkeen tunnit voit kirjata tehtäville.

Lisää helposti uusia projekteja tuntikirjausta varten
Vaihteleva kapasiteetti tuntikirjauksiin

Erilaiset työajat

Liukumatyöaika

Actually laskee jokaiselle henkilölle liukuman. Yksittäisen päivän liukuma lasketaan päivän pituuden ja kirjattujen tuntien perusteella. Näin työajanseuranta on helppoa kaikille.

Työpäivän pituuden muuttaminen

Osa henkilöistä saattaa työskennellä vaikkapa osa-aikaisena ja siirtyä tekemään täyttä työpäivää. Actuallyssa on helppo muuttaa henkilöiden työpäivän pituutta.

Hallinnoi erilaisia kalentereita

Oletuskalenteri on maanantaista perjantaihin. Actuallyssa voit kuitenkin määrittää nämä itse ja lisätä vaikkapa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.

Tuntikirjausta selaimella tai puhelimella

Viikkonäkymä selaimella

Saat nopeasti lisättyä kaikki viikolla tehdyt tunnit viikkonäkymässä ja näet samalla kokonaistilanteen tehdyistä tunneista.

Yksinkertaista myös puhelimella

Voit lisätä päivän tunnit nopeasti päivänäkymässä ja lisätä tarvittavat muistiinpanot.

Vain oleellinen tieto tuntikirjausnäkymässä

Sinä päätät, mitkä tehtävät näkyvät tuntikirjausnäkymässä. Voit piilottaa ne, jotka eivät ole juuri sillä hetkellä oleellisia.

Tuntikirjaus kätevästi puhelimella
Vertaile projektin toteumia tuntikirjauksiin

Seuraa projektien etenemistä

Projektin tehtäväbudjetit

Voit määrittää jokaiselle tehtävälle budjetin. Projektibudjetti muodostuu eri tehtävien budjeteista.

Seuraa projektien etenemistä

Vertaa projektille tehtyjä tunteja budjettiin ja näe selkeästi projektin nykytila. Projektin ylitys osoitetaan helpoilla värikoodeilla.

Tuntikirjausten hyväksymisprosessi

Hyväksymisprosessin avulla tiedät, että tuntiraportit ovat oikein ja niihin ei tule enää muutoksia.  Kun hyväksymisprosessi on valmis, tunnit lukitaan ja ne ovat valmiina työajanseurannan raportointia varten.

Yksi tai useampi vaihe

Tuntikirjausten hyväksyminen voi sisältää yhden tai useamman vaiheen. Esimerkiksi projektipäällikkö hyväksyy projektin työtunnit ensin ja sen jälkeen esimiehet.

Luo oma hyväksymisprosessi

Haluatko hyväksyä tunnit viikoittain tai kuukausittain? Acutallyssa voi itse määrittää minkälainen hyväksymissykli on paras juuri teille.

Hyväksy henkilöstön tuntikirjaukset helposti
Raportoi projektien tuntikirjaukset kätevien suodatusten avulla

Raportoi kuinka paljon projektille on tehty tunteja

Tarkastele yksittäisen henkilön toteutuneita tunteja

Selkeällä raportilla voit tarkastella henkilön tunteja halutulla aikavälillä.

Rajaa toteutuneita tunteja useilla eri kriteereillä

Voit käyttää rajaavina tietoina esimerkiksi asiakasta, projektia tai henkilöitä.

Ryhmittele toteutuneita tunteja eri näkökulmista

Kokoa dataa työajanseurannan raportointia varten. Voit ryhmitellä tietoa esimerkiksi projektien tai ajan perusteella.